Trong đó có nhà chờ theo mẫu mới hiện đại gồm 4 dãy nhà dài 48m 8 nhà dài 6m […]