Năm 2018 đơn vị được chọn là mô hình điểm về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân […]