Nghịch lý trạm bơm khổng lồ đắp chiếu nhiều năm nhà dân vẫn ngập gần 2m đời sống thứ hai […]